Lưu trữ thẻ: Nghiên cứu khoa học

Khám phá ảnh hưởng của COLOSTRONONI lên thành phần hệ vi sinh vật đường ruột của động vật có vú

Duranti S1, Mancabelli L1, Mancino W1, Anzalone R2, Longhi G2, Statello R3, Carnevali L3, Sgoifo A3, Bernasconi S4, Turroni F1, Ventura M1 1. Phòng thí...

Liệu pháp sữa non bò cho sức khỏe và bệnh đường tiêu hóa của con người

1. Trung tâm nghiên cứu Nhóm Dinh dưỡng & Tiêu hóa Nhiệt đới, Trường Đại...